Most Urgent....... Socio Economic Form Filling.... कृपया जल्द से जल्द सभी परीवारोकी सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण जानकारी दे...कर्नाटक प्रान्तिय माहेश्वरी सभा ट्रस्ट २०१७-२०

चेयरमन
शामसुंदर राठी
City : रामदुर्ग
वाईस चेयरमन
गोकुलचन्द लड्ढा
City : हुबली
वाईस चेयरमन
गणेशलाल तापड़िया
City : कलबुरगी
मैनेजिंग ट्रस्टी
जगदीश लाहोटी
City : रामदुर्ग
सह मैनेजिंग ट्रस्टी
बद्रीनारायण भट्टड़
City : यादगिरी
ट्रस्टीगण
नंदकिशोर राठी
City : बेंगलुरु
ट्रस्टीगण
गौरीशंकर सारडा
City : बेंगलुरु
ट्रस्टीगण
नंदकिशोर मालू
City : बेंगलुरु
ट्रस्टीगण
भगवान बूब
City : राईचूरू
ट्रस्टीगण
किशोर मालू
City : बेलगावी
ट्रस्टीगण
घनशाम तोषनीवाल
City : विजयपुरा
ट्रस्टीगण
कमलकिशोर राठी
City : शोरापुर
ट्रस्टीगण
सुभाष गिलड़ा
City : कलबुरगी
ट्रस्टीगण
नंदकिशोर काकानी
City : रामदुर्ग
ट्रस्टीगण
रमेश मालू
City : कलबुरगी
ट्रस्टीगण
राजगोपाल बियानी
City : भाल्की
ट्रस्टीगण
शामसुंदर करवा
City : इलकल
ट्रस्टीगण
द्वारकादास कासट
City : बागलकोट
ट्रस्टीगण
भरत तोषनिवाल
City : विजयपुरा
पदेन ट्रस्टी
पुरुषोत्तम इनानि
City : राईचूरू
पदेन ट्रस्टी
रमेश बाहेती
City : विजयपुरा